Legal Notice – PL


Nota prawna

WebAds Company, Unipessoal Lda  Estrada Monumental 418, 9000-250 Funchal, Portugal

E-Mail: sales@justquiz.com

Zarząd: Benjamin Lopez

TAX ID: PT513349898

Informacja prawna i warunki użytkowania

W tej przestrzeni użytkownik będzie mógł znaleźć wszystkie informacje związane z warunkami prawnymi, które określają relacje między użytkownikami a nami jako odpowiedzialnymi za tę stronę internetową. Jako użytkownik, ważne jest, aby znać te warunki przed kontynuowaniem nawigacji.

WebAds Company, jako podmiot odpowiedzialny za niniejszą stronę internetową, zobowiązuje się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją i zgodnie z krajowymi i europejskimi wymogami, które regulują zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. Dlatego też niniejsza strona internetowa jest ściśle zgodna z RGPD (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) oraz ustawą LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Obsługa klienta

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami.

Informujemy również, że Komisja Europejska posiada platformę internetową do rozwiązywania sporów prawnych, która jest dostępna pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za pośrednictwem wspomnianej platformy internetowej mogą Państwo zgłaszać roszczenia w celu rozwiązywania sporów prawnych.

Dane osobowe, które zbieramy i jak to robimy

Przeczytaj Politykę Prywatności